Make your own free website on Tripod.com

KETERANGAN SEKATAN

 

 

 

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
KOD KETERANGAN SEKATAN
A0 Sistem Voltan Rendah (Tanpa Talian Atas dan Stesen Janakuasa).
A1 Sistem Voltan Rendah (Tanpa Stesen Janakuasa).
A4-1 Sistem Voltan Rendah (Tanpa Penyegerakan synchronizing Janakuasa).
A4-2 Sistem Voltan Rendah (Tanpa Talian Atas dan Janakuasa Segerak)
A4 Sistem Voltan Rendah
B0-1 Sistem Voltan Tinggi (Tanpa Stesen Janakuasa Voltan Tinggi, Talian Atas Voltan Tinggi, Penyegerakan Janakuasa Voltan Rendah).
B0-2 Sistem Voltan Tinggi (Tanpa Stesen Janakuasa Voltan Tinggi, Talian Atas Voltan Tinggi, Janakuasa Segerak Voltan Rendah dan Talian Atas Voltan Rendah).
B0 Sistem Voltan Tinggi (Tanpa Stesen Janakuasa Voltan Tinggi dan Talian Atas Voltan Tinggi).
B1 Sistem Voltan Tinggi (Tanpa Stesen Janakuasa Voltan Tinggi).
B4 Sistem Voltan Tinggi Tanpa Had.